Light Language

Light Language

De Taal van de Ziel.

 
Lichttaal is een multidimensionele genezende taal die rechtstreeks tot je cellulaire geheugen en DNA spreekt. Het wordt de taal van de Ziel genoemd die ons in staat stelt rechtstreeks met de Bron te communiceren zonder tussenkomst van de mind. Light language wordt op harts- en zielsniveau diep begrepen en heeft het vermogen oude wijsheiden in ons allen wakker te maken en te activeren. 
 
Tijdens de heling vanuit de Bron en voetreflex-heling spreek ik Lichttaal. Ik ben een hybride Starseed van Mintaka (Orion) en Andromeda en fungeer als channel voor deze lichtcodes. Ik download ook de Lemuriaanse codes die o.a je authentieke DNA-strengen terug activeren.     
 
Enkele van de vele voordelen van het ontvangen van lichttaal zijn: 
 

 

Loslaten van vastzittende of geblokkeerde energie in het energetische lichaam.
 

 DNA Activatie waardoor slapende gaven uit dit of andere levens vrijkomen en je in staat stelt om deze delen
van jezelf beter te benaderen en tot uitdrukking te brengen in je dagelijkse ervaring.

 

 Pijnappelklier Activatie - Het activeert de epifyse, die je helpt om je innerlijke stem beter te begrijpen en je dieper
af te stemmen op je Hoger Zelf. Het vergroot je bewustwording op verschillende niveaus en zorgt ervoor dat jij je
leven beter kan afstemmen op je zielenmissie.

 

 Hoger dimensionale toegang - Het opent telepathische kanalen en opent tegelijkertijd alle subtiele
communicatiekanalen. In essentie versnelt het de Ascensie en je vermogen om het licht van
je Ziel in je lichaam te brengen.

 

 
Samen op weg naar ascentie
Het ontvangen van lichttaal tijdens de behandeling zet diepe helende transformaties in gang.  Vele oude culturen van de wereld hebben historische teksten geschreven over de opkomst van de lichttaal, onze huidige tijd in de geschiedenis en de ascentie naar 5D waar de Lichttaal een belangrijke onderdeel van uitmaakt. 
 
 
 
 
 
 

Light Language activates your Divine Light on Earth