Light Language

Light Language

De Taal van de Ziel.

 
Lichttaal is een multidimensionele genezende taal die rechtstreeks tot je cellulaire geheugen en DNA spreekt. Het wordt de taal van de Ziel genoemd die ons in staat stelt rechtstreeks met de Bron te communiceren zonder tussenkomst van de mind. Light language wordt op harts- en zielsniveau diep begrepen en heeft het vermogen oude wijsheiden in ons allen wakker te maken en te activeren.
 
Light language is de pure expressie van Licht en Liefde. Het is “Lichtexpressie” van je Ware Authentieke Zelf zonder tussenkomst van de geprogrammeerde mind. Het Licht komt tot uitdrukking door spreken(tonen, pulsen, klikken), zingen, schrijven, tekenen, bewegen en andere kunstvormen.

                                                                                        I AM LIGHT    

Elke lichttaal is uniek. Elk symbool, elke klank draagt zoveel kleuren, sacrale geometrische patronen en codes  in zich om de energieën van het universum te kanaliseren. Lichttaal is heilige geometrie en bevat de codes van de Schepping.  Ons lichaam fungeert als kanaal voor deze helende lichtenergieën waardoor een diepe heling kan plaatsvinden op alle niveaus.

Enkele van de vele voordelen van het ontvangen van lichttaal zijn: 
 

 

Loslaten van vastzittende of geblokkeerde energie in het energetische lichaam.
 

 DNA Activatie waardoor slapende gaven uit dit of andere levens vrijkomen en je in staat stelt om deze delen
van jezelf beter te benaderen en tot uitdrukking te brengen in je dagelijkse ervaring.

 

 Pijnappelklier Activatie - Het activeert de epifyse, die je helpt om je innerlijke stem beter te begrijpen en je dieper
af te stemmen op je Hoger Zelf. Het vergroot je bewustwording op verschillende niveaus en zorgt ervoor dat jij je
leven beter kan afstemmen op je zielenmissie.

 

 Hoger dimensionale toegang - Het opent telepathische kanalen en opent tegelijkertijd alle subtiele
communicatiekanalen. In essentie versnelt het de Ascensie en je vermogen om het licht van
je Ziel in je lichaam te brengen.

 

 

Verbinding met je Hogere Zelven Door Lichttaal uit te drukken, breng jij je Hogere Zelven die afkomstig zijn uit andere dimensies in je fysieke lichaam. Het is een proces van integratie waarbij jij je bewustzijn verruimt en verbindt met de kosmische wijsheid die in je Ziel verborgen ligt. Lichttaal activeert de diepere lagen van je Wezen en herinnert je aan je ware essentie als multidimensioneel Wezen.

Lichtstreaming en codes  Als drager van Licht op Aarde stream je Licht door middel van trillingsfrequenties. Je downloadt lichtcodes die dienen voor heling, zegeningen, bescherming, activatie. Jij bent een kanaal voor deze energetische transmissies, een krachtig proces van co-creatie waarbij je samenwerkt met het universum om harmonie en balans te herstellen in jezelf en in de wereld om je heen.

Diep Zielengeluk  Door je hart te openen en je te verbinden met je Hogere Zelven, kan jij je onderdompelen in de magische transformerende kracht van Lichttaal. Je laat als het ware je Zielenenergie in je lichaam stromen waardoor je een bezield wezen op Aarde bent. Lichttaal is een waardevol middel om op diep zielsniveau te communiceren met je Hogere Zelven in andere dimensies, met je galactische familie, met planten, dieren, Engelenwezens, elementalen ,… Zielsgelukkig zijn en  je licht laten stromen, is één van de hoofdreden waarom we Hier en Nu op deze planeet zijn. Lichttaal is je Zielenlied.

Integratie van je Multidimensionele aspecten Een essentiële rol van de Lichttaal is het samenbrengen en versmelten van diverse aspecten van ons wezen uit verschillende aardse en galactische levens en dimensies. Als wezen met een multidimensioneel bewustzijn draag je  verschillende lagen van je Ziel in je. Deze verschillende aspecten worden op cellulair niveau in het fysieke lichaam geïntegreerd.

 
Samen op weg naar ascentie Het ontvangen van lichttaal tijdens de behandeling zet diepe helende transformaties in gang.  Vele oude culturen van de wereld hebben historische teksten geschreven over de opkomst van de lichttaal, onze huidige tijd in de geschiedenis en de ascentie naar 5D waar de Lichttaal een belangrijke onderdeel van uitmaakt. 
                                                                               I AM LIGHT 
 
 
 
 
 
 

Light Language activates your Divine Light on Earth